การตากเส้นใยต้นกก

ข้อมูลผลงาน

  1,174      542     
 
Creative Commons License
การตากเส้นใยต้นกก is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การตากเส้นใยต้นกก
คำอธิบาย :  การตากเส้นใยต้นกก เช่น เสื่อกก
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
คำสำคัญ :   ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น, งานฝีมือ, ต้นกก, ผลิตภัณฑ์จากกก
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (60.16 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง