นักเรียนสาธิตมัธยมต้น

ข้อมูลผลงาน

  14,399      50,269     
 
Creative Commons License
นักเรียนสาธิตมัธยมต้น is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  นักเรียนสาธิตมัธยมต้น
คำอธิบาย :  ตัวการ์ตูนนักเรียนโรงเรียนสาธิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นสื่อการสอน และของที่ระลึกได้ ออกแบบโดย พิสิฐ น้อยวังคลัง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  pisit noiwangklang
คำสำคัญ :   การ์ตูน, สาธิต, มัธยม, โรงเรียน, นักเรียน, เด็ก
URL :   be.net/pisitstudio
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาต่างประเทศ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ศิลปะ, ภาษาไทย, สุขศึกษาและพลศึกษา
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Poster, รูปภาพและการออกแบบ, Full Course, รูปภาพ, กรณีศึกษา, ข้อมูลปฐมภูมิ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (740.85 KB)