pisit noiwangklang

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  16,979
  53,153

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  นักเรียนสาธิตมัธยมต้น
คำอธิบาย :  ตัวการ์ตูนนักเรียนโรงเรียนสาธิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นสื่อการสอน และของที่ระลึกได้ ออกแบบโดย พิสิฐ น้อยวังคลัง
คำสำคัญ :   สาธิต, มัธยม, โรงเรียน, นักเรียน, การ์ตูน, เด็ก
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   pisit noiwangklang
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ระดับชั้น :   ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ, ภาษาต่างประเทศ
ลักษณะของสื่อ :   กรณีศึกษา, Full Course, รูปภาพและการออกแบบ, ข้อมูลปฐมภูมิ , Poster, รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล