นักเรียนหญิงสาธิตมัธยมปลาย

ข้อมูลผลงาน

  9,576      5,481     
 
Creative Commons License
นักเรียนหญิงสาธิตมัธยมปลาย is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  นักเรียนหญิงสาธิตมัธยมปลาย
คำอธิบาย :  ตัวการ์ตูนนักเรียนโรงเรียนสาธิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นสื่อการสอน และของที่ระลึกได้ ออกแบบโดย พิสิฐ น้อยวังคลัง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  pisit noiwangklang
คำสำคัญ :   ประถม, ภาพประกอบ, การ์ตูน, นักเรียน, สาธิต, โรงเรียน, เด็ก, เยาวชน, มัธยม
URL :   be.net/pisitstudio
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ, ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพและการออกแบบ, Full Course, ข้อมูลปฐมภูมิ, รูปภาพ, Poster, กรณีศึกษา

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (730.98 KB)