เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา

1,055      1,271
 
Creative Commons License
เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : แม่น้ำเจ้าพระยา, เรือข้ามฟาก, ท่าวังหลัง, ท่าพระจันทร์, เรือ, แม่น้ำ, การเดินทางทางเรือ, การขนส่งทางน้ำ, การคมนาคม
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์. (2558). เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา, 29 พฤษภาคม 2558. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/524
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์. (2558). "เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/524. (29 พฤษภาคม 2558)
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์. "เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา". 29 พฤษภาคม 2558: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/524.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (6,281)
จำนวนผู้เข้าชม (4,754)

รีวิว : เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา

ไม่พบข้อมูลการรีวิว