เทคนิคการวาดดอกลิลลี่ง่ายๆ ด้วย Microsoft Powerpoint

ข้อมูลผลงาน

  444      299     
 
Creative Commons License
เทคนิคการวาดดอกลิลลี่ง่ายๆ ด้วย Microsoft Powerpoint is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  เทคนิคการวาดดอกลิลลี่ง่ายๆ ด้วย Microsoft Powerpoint
คำอธิบาย :  เทคนิคการวาดดอกลิลลี่ ง่ายๆ ด้วย Microsoft Powerpoint
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  กรรฐวรรณ จันทร์เปรมปรี
คำสำคัญ :   เทคนิคการวาดอกไม้, การออกแบบ, การวาดดอกไม้, ไอเดีย, Microsoft Powerpoint, เทคนิคการวาดดอกลิลลี่
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   แบบฝึกหัด, กิจกรรม และ Labs, รูปภาพและการออกแบบ, ใบงาน

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (2.46 MB)