กรรฐวรรณ จันทร์เปรมปรี

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  11,523
  13,180

-  File 1
-  File 2
-  File 3
-  File 4
ชื่อเรื่อง :  การวาดสระบัวและปลาเล่นน้ำด้วย Microsoft PowerPoint
คำอธิบาย :  การวาดสระบัวและปลาเล่นน้ำด้วย Microsoft PowerPoit
คำสำคัญ :   การวาดสระบัว, การวาดดอกบัว, การวาดปลา, การวาดภาพด้วย Microsoft PowerPoint, การวาดอกไม้ด้วย Microsoft PowerPoint
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   กรรฐวรรณ จันทร์เปรมปรี
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล