การวาดสระบัวและปลาเล่นน้ำด้วย Microsoft PowerPoint

10,307      13,121
 
Creative Commons License
การวาดสระบัวและปลาเล่นน้ำด้วย Microsoft PowerPoint ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : การวาดสระบัวและปลาเล่นน้ำด้วย Microsoft PowerPoint
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : การวาดสระบัวและปลาเล่นน้ำด้วย Microsoft PowerPoint
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การวาดอกไม้ด้วย Microsoft PowerPoint, การวาดดอกบัว, การวาดสระบัว, การวาดภาพด้วย Microsoft PowerPoint, การวาดปลา
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : กรรฐวรรณ จันทร์เปรมปรี
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
กรรฐวรรณ จันทร์เปรมปรี. (2560). การวาดสระบัวและปลาเล่นน้ำด้วย Microsoft PowerPoint, 26 เมษายน 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/58538
กรรฐวรรณ จันทร์เปรมปรี. (2560). "การวาดสระบัวและปลาเล่นน้ำด้วย Microsoft PowerPoint". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/58538. (26 เมษายน 2560)
กรรฐวรรณ จันทร์เปรมปรี. "การวาดสระบัวและปลาเล่นน้ำด้วย Microsoft PowerPoint". 26 เมษายน 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/58538.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : การวาดสระบัวและปลาเล่นน้ำด้วย Microsoft PowerPoint

ไม่พบข้อมูลการรีวิว