การวาดการ์ตูนและบ้านทรงไทยด้วย Microsoft PowerPoint

ข้อมูลผลงาน

  1,765      10,800     
 
Creative Commons License
การวาดการ์ตูนและบ้านทรงไทยด้วย Microsoft PowerPoint is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การวาดการ์ตูนและบ้านทรงไทยด้วย Microsoft PowerPoint
คำอธิบาย :  การวาดการ์ตูนและบ้านทรงไทยด้วย Microsoft PowerPoint
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  กรรฐวรรณ จันทร์เปรมปรี
คำสำคัญ :   การวาดบ้านทรงไทยด้วย Microsoft PowerPoint, ความคิดสร้างสรรค์, การวาดภาพด้วย Microsoft PowerPoint, เทคนิคการวาดภาพ, การวาดการ์ตูนด้วย Microsoft PowerPoint, ไอเดีย
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ