การวาดปราสาทด้วย Microsoft PowerPoint

2,179      5,176
 
Creative Commons License
การวาดปราสาทด้วย Microsoft PowerPoint ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : การวาดปราสาทด้วย Microsoft PowerPoint
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : การวาดปราสาทด้วย Microsoft PowerPoint
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การวาดปราสาทด้วย Microsoft PowerPoint, ปราสาท, การวาดภาพด้วย Microsoft PowerPoint
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : กรรฐวรรณ จันทร์เปรมปรี
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
กรรฐวรรณ จันทร์เปรมปรี. (2560). การวาดปราสาทด้วย Microsoft PowerPoint, 8 พฤษภาคม 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/58947
กรรฐวรรณ จันทร์เปรมปรี. (2560). "การวาดปราสาทด้วย Microsoft PowerPoint". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/58947. (8 พฤษภาคม 2560)
กรรฐวรรณ จันทร์เปรมปรี. "การวาดปราสาทด้วย Microsoft PowerPoint". 8 พฤษภาคม 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/58947.


รีวิว : การวาดปราสาทด้วย Microsoft PowerPoint

ไม่พบข้อมูลการรีวิว