เทคนิคการวาดต้นไม้และนกฮูกด้วย Microsoft PowerPoint

ข้อมูลผลงาน

  452      228     
 
Creative Commons License
เทคนิคการวาดต้นไม้และนกฮูกด้วย Microsoft PowerPoint is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  เทคนิคการวาดต้นไม้และนกฮูกด้วย Microsoft PowerPoint
คำอธิบาย :  เทคนิคการวาดต้นไม้และนกฮูกด้วย Microsoft PowerPoint
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  กรรฐวรรณ จันทร์เปรมปรี
คำสำคัญ :   การวาดนกฮูก, ความคิดสร้างสรรค์, การวาดภาพ, Microsoft PowerPoint, การวาดรูป, ไอเดีย, การสร้างสรรค์งานศิลปะ, งานศิลปะ, การวาดต้นไม้
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพและการออกแบบ, แบบฝึกหัด, ใบงาน, กิจกรรม และ Labs, รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (2.45 MB)