ตัวอย่างแนวคิดสะเต็มศึกษาที่บูรณาการข้ามวิชาไปยังวิชาภาษาไทย

23,561      16,667
 
Creative Commons License
ตัวอย่างแนวคิดสะเต็มศึกษาที่บูรณาการข้ามวิชาไปยังวิชาภาษาไทย ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ตัวอย่างแนวคิดสะเต็มศึกษาที่บูรณาการข้ามวิชาไปยังวิชาภาษาไทย
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ตัวอย่างแนวคิดสะเต็มศึกษาที่บูรณาการข้ามวิชาไปยังวิชาภาษาไทย
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ตัวอย่างการออกแบบการเรียนการสอน, แผนการสอน, สะเต็มศึกษา, การบูรณาการการเรียนรู้, STEM Education
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สุนันทา สร้อยสวัสดิ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ภาษาไทย
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   แผนการสอน
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สุนันทา สร้อยสวัสดิ์. (2560). ตัวอย่างแนวคิดสะเต็มศึกษาที่บูรณาการข้ามวิชาไปยังวิชาภาษาไทย, 6 มีนาคม 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/53516
สุนันทา สร้อยสวัสดิ์. (2560). "ตัวอย่างแนวคิดสะเต็มศึกษาที่บูรณาการข้ามวิชาไปยังวิชาภาษาไทย". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/53516. (6 มีนาคม 2560)
สุนันทา สร้อยสวัสดิ์. "ตัวอย่างแนวคิดสะเต็มศึกษาที่บูรณาการข้ามวิชาไปยังวิชาภาษาไทย". 6 มีนาคม 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/53516.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ตัวอย่างแนวคิดสะเต็มศึกษาที่บูรณาการข้ามวิชาไปยังวิชาภาษาไทย

ไม่พบข้อมูลการรีวิว