หอยทาก (Snail 4)

594      1,186
 
Creative Commons License
หอยทาก (Snail 4) ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : หอยทาก (Snail 4)
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : หอยทาก (อังกฤษ: Snail) จัดอยู่ในประเภทสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ไฟลัมมอลลัสคา เป็นสัตว์โบราณที่มีกำเนิดมาในราวตอนกลางยุคคาร์บอนิเฟอรัส (Carboniferous Period) ราวๆ เกือบสี่ร้อยล้านปีที่ผ่านมา วิวัฒนาการถึงปัจจุบันพบมีหอยทาก มากกว่า 500 ชนิด
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง, หอยทาก, snail
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ดุรงฤทธิ์ สุดสงวน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://th.wikipedia.org/wiki/หอยทาก
URL :
:
ดุรงฤทธิ์ สุดสงวน, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.). (2560). หอยทาก (Snail 4), 9 มีนาคม 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/53745
ดุรงฤทธิ์ สุดสงวน, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.). (2560). "หอยทาก (Snail 4)". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/53745. (9 มีนาคม 2560)
ดุรงฤทธิ์ สุดสงวน, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.). "หอยทาก (Snail 4)". 9 มีนาคม 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/53745.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (3,713)
จำนวนผู้เข้าชม (1,592)
จำนวนผู้เข้าชม (1,378)

รีวิว : หอยทาก (Snail 4)

ไม่พบข้อมูลการรีวิว