ดุรงฤทธิ์ สุดสงวน

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  2,791
  1,600

-  File 1
-  File 2
-  File 3
ชื่อเรื่อง :  ควาย (Happy Buffalo)
คำอธิบาย :  สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิด Bubalus bubalis Li. ในวงศ์ Bovidae เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดใหญ่กีบคู่ ลำตัวสีดำหรือเทา เขาโค้งยาว ไม่ผลัดเขา ที่ใต้คางและหน้าอกมีขนขาวเป็นรูปง่าม ครึ่งล่างของขาทั้งสี่มีขนสีขาวหรือขาวอมเทา
คำสำคัญ :   ควาย, กระบือ, buffalo
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ดุรงฤทธิ์ สุดสงวน
เจ้าของผลงานร่วม :   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
72
ผู้เข้าชม
29,071
ดาวน์โหลด
57,322
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ควาย (Happy Buffalo) 2,791
งีบ (Nap) 774
ปลาดาว (Starfish) 758
หมึกยักษ์ (Octopus) 739
ร่ม (Umbrella) 700

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ร่ม (Umbrella) 10 มีนาคม 2560
ม้านั่ง (Stool) 10 มีนาคม 2560
เก้าอี้ (Chair) 10 มีนาคม 2560
มังคุด (Mangosteen 2) 10 มีนาคม 2560
แตงโม (Watermelon) 10 มีนาคม 2560
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล