หอมแดง (Red onion)

585      928
 
Creative Commons License
หอมแดง (Red onion) ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : หอมแดง (Red onion)
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : หอมแดง (ชื่อวิทยาศาสตร์: Allium ascalonicum) เป็นพืชในวงศ์ Alliaceae โดยยึดเอา French grey challot หรือ griselle เป็นหอมที่แท้จริง จัดอยู่ในสปีชีย์นี้ มีการเพาะปลูกในเอเชียกลางและเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ส่วนความหลากหลายอื่นที่มีคือ Allium cepa var. aggregatum (หอมแบ่ง:multiplier onions) หรือที่รู้จักกันในชื่อ A. ascalonicum
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : red onion, หอมแดง, หอม, สมุนไพร
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ดุรงฤทธิ์ สุดสงวน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://th.wikipedia.org/wiki/หอมแดง
URL :
:
ดุรงฤทธิ์ สุดสงวน, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.). (2560). หอมแดง (Red onion), 10 มีนาคม 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/53972
ดุรงฤทธิ์ สุดสงวน, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.). (2560). "หอมแดง (Red onion)". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/53972. (10 มีนาคม 2560)
ดุรงฤทธิ์ สุดสงวน, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.). "หอมแดง (Red onion)". 10 มีนาคม 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/53972.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (22,378)
จำนวนผู้เข้าชม (17,935)
จำนวนผู้เข้าชม (11,006)

รีวิว : หอมแดง (Red onion)

ไม่พบข้อมูลการรีวิว