ร่ม (Umbrella)

683      867
 
Creative Commons License
ร่ม (Umbrella) ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ร่ม (Umbrella)
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ร่ม เป็นเครื่องใช้สำหรับกันแดดกันฝน มีด้ามยาวสำหรับถือ และส่วนบนเป็นแผ่นโค้ง ขอบกลมเหมือนดอกเห็ด ทำจากกระดาษหรือผ้า ลักษณะเฉพาะที่สำคัญของร่มคือ สามารถหุบเก็บได้ จึงพกพาได้สะดวก ลักษณนามว่า คัน ร่มประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน คึอ ส่วนด้าม ส่วนตัวร่ม และส่วนซี่ร่ม
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : อุปกรณ์กันแดดกันฝน, Umbrella, ร่ม
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ดุรงฤทธิ์ สุดสงวน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://th.wikipedia.org/wiki/ร่ม
URL :
:
ดุรงฤทธิ์ สุดสงวน, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.). (2560). ร่ม (Umbrella), 10 มีนาคม 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/54002
ดุรงฤทธิ์ สุดสงวน, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.). (2560). "ร่ม (Umbrella)". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/54002. (10 มีนาคม 2560)
ดุรงฤทธิ์ สุดสงวน, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.). "ร่ม (Umbrella)". 10 มีนาคม 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/54002.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (3,136)
จำนวนผู้เข้าชม (2,366)

รีวิว : ร่ม (Umbrella)

ไม่พบข้อมูลการรีวิว