งีบ (Nap)

1,020      1,565
 
Creative Commons License
งีบ (Nap) ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : งีบ (Nap)
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : การงีบ คือการหลับไปชั่วขณะหนึ่ง ประมาณ 10-20 นาที ซึ่งจะส่งผลทำให้ร่างกายรู้สึกสดสื่นและตื่นตัวมากขึ้น ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานในระหว่างวันดีขึ้น
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : หลับ, งีบ, nap, นอน
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ดุรงฤทธิ์ สุดสงวน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://en.wikipedia.org/wiki/Nap
URL :
:
ดุรงฤทธิ์ สุดสงวน, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.). (2560). งีบ (Nap), 10 มีนาคม 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/53964
ดุรงฤทธิ์ สุดสงวน, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.). (2560). "งีบ (Nap)". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/53964. (10 มีนาคม 2560)
ดุรงฤทธิ์ สุดสงวน, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.). "งีบ (Nap)". 10 มีนาคม 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/53964.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : งีบ (Nap)

ไม่พบข้อมูลการรีวิว