โครงการพระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง"

10,965      120,478
 
Creative Commons License
โครงการพระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง" ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : โครงการพระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง"
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : วาดด้วยโปรแกรม Paint brush
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เศรษฐกิจพอเพียง, paint brush
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สุนันทา สร้อยสวัสดิ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สุนันทา สร้อยสวัสดิ์. (2560). โครงการพระราชดำริ \"เศรษฐกิจพอเพียง\", 9 มีนาคม 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/53803
สุนันทา สร้อยสวัสดิ์. (2560). "โครงการพระราชดำริ \"เศรษฐกิจพอเพียง\"". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/53803. (9 มีนาคม 2560)
สุนันทา สร้อยสวัสดิ์. "โครงการพระราชดำริ \"เศรษฐกิจพอเพียง\"". 9 มีนาคม 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/53803.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : โครงการพระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง"

ไม่พบข้อมูลการรีวิว