แผ่นพับแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา

2,044      2,908
 
Creative Commons License
แผ่นพับแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : แผ่นพับแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : สะเต็มศึกษา, Active Learning, แผ่นพับ, แผนการจัดการเรียนรรู้
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สุนันทา สร้อยสวัสดิ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   คณิตศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สุนันทา สร้อยสวัสดิ์. (2560). แผ่นพับแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา, 10 มีนาคม 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/53943
สุนันทา สร้อยสวัสดิ์. (2560). "แผ่นพับแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/53943. (10 มีนาคม 2560)
สุนันทา สร้อยสวัสดิ์. "แผ่นพับแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา". 10 มีนาคม 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/53943.


รีวิว : แผ่นพับแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา

ไม่พบข้อมูลการรีวิว