จักรเย็บผ้า

ข้อมูลผลงาน

  57      44     
 
Creative Commons License
จักรเย็บผ้า is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  จักรเย็บผ้า
คำอธิบาย :  จักรเย็บผ้า สิ่งของจัดแสดงที่คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ หรือจวนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ซึ่งปัจจุบันได้เปิดจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ให้บุคคลทั่วไปเข้าเยี่ยมชมได้ แม่เจ้าบัวไหลเป็นอัครชายาของเจ้าหลวงเมืองแพร่ เป็นผู้มีศิลปะและฝีมือยอดเยี่ยมในการเย็บปักถักร้อย จนเป็นที่เลื่องลือไปทั่ว โดยได้ปักผ้าม่าน หมอนต่างๆ และเครื่องใช้อื่นๆ ถวายรัชกาลที่ ๕ จนเป็นที่โปรดปราน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  จริยา ทิพย์หทัย
คำสำคัญ :   จักรเย็บผ้า, เครื่องเย็บผ้า, จวนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่, คุ้มเจ้าหลวง, คุ้มหลวง, คุ้มเจ้าเมือง, พิพิธภัณฑ์, คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (2.88 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง