ตู้ไปรษณีย์ที่ปาย แม่ฮ่องสอน

ข้อมูลผลงาน

  2,073      184     
 
Creative Commons License
ตู้ไปรษณีย์ที่ปาย แม่ฮ่องสอน is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ตู้ไปรษณีย์ที่ปาย แม่ฮ่องสอน
คำอธิบาย :  ตู้ไปรษณีย์ที่ปาย แม่ฮ่องสอน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
คำสำคัญ :   แม่ฮ่องสอน, ถนนคนเดินปาย, ร้านขายของที่ระลึก, อ.ปาย, ตู้ไปรษณีย์, โปสการ์ด
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (15.17 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง