ตู้ไปรษณีย์ที่ปาย แม่ฮ่องสอน

2,643      677
 
Creative Commons License
ตู้ไปรษณีย์ที่ปาย แม่ฮ่องสอน ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ตู้ไปรษณีย์ที่ปาย แม่ฮ่องสอน
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ตู้ไปรษณีย์ที่ปาย แม่ฮ่องสอน
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : อ.ปาย, ร้านขายของที่ระลึก, ถนนคนเดินปาย, แม่ฮ่องสอน, โปสการ์ด, ตู้ไปรษณีย์
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์. (2560). ตู้ไปรษณีย์ที่ปาย แม่ฮ่องสอน, 12 เมษายน 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/58156
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์. (2560). "ตู้ไปรษณีย์ที่ปาย แม่ฮ่องสอน". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/58156. (12 เมษายน 2560)
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์. "ตู้ไปรษณีย์ที่ปาย แม่ฮ่องสอน". 12 เมษายน 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/58156.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ตู้ไปรษณีย์ที่ปาย แม่ฮ่องสอน

ไม่พบข้อมูลการรีวิว