ปลาหมึกย่าง

ข้อมูลผลงาน

  439      234     
 
Creative Commons License
ปลาหมึกย่าง is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ปลาหมึกย่าง
คำอธิบาย :  ปลาหมึกย่าง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
คำสำคัญ :   อาหารย่าง, ปลาหมึก, อาหารเผา, sea food, อาหาร, อาหารทะเล
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (126.14 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง