งานเปิดป้ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคพายัพ

ข้อมูลผลงาน

  190      122     
 
Creative Commons License
งานเปิดป้ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคพายัพ is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  งานเปิดป้ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคพายัพ
คำอธิบาย :  งานเปิดป้ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคพายัพ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๘๕ ภาพจากอาจารย์ลำภู ชวานนท์ ซึ่งเป็นครูของโรงเรียนด้วย (ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ มีการก่อตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคพายัพขึ้น เพื่อทดแทนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยและโรงเรียนดาราวิทยาลัยซึ่งถูกยุบไป)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ลำภู ชวานนท์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์
คำสำคัญ :   โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคพายัพ, โรงเรียนดาราวิทยาลัย, สงครามโลกครั้งที่ 2, เชียงใหม่
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   เอกสารจดหมายเหตุ, รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (35.66 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง