ภาพวาดกล่องของขวัญ

2,779      6,516
 
Creative Commons License
ภาพวาดกล่องของขวัญ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ภาพวาดกล่องของขวัญ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ภาพวาดกล่องของขวัญ
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : สื่อเรียนรู้, กล่องของขวัญ, ภาพประกอบการสอน, ภาพลายเส้น, ภาพวาด
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ, ภาษาไทย
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ. (2560). ภาพวาดกล่องของขวัญ, 28 พฤษภาคม 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/61164
โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ. (2560). "ภาพวาดกล่องของขวัญ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/61164. (28 พฤษภาคม 2560)
โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ. "ภาพวาดกล่องของขวัญ". 28 พฤษภาคม 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/61164.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ภาพวาดกล่องของขวัญ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว