สมุดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระสาทิสลักษณ์

46,650      2,118
 
Creative Commons License
สมุดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระสาทิสลักษณ์ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : สมุดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระสาทิสลักษณ์
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : กลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง เป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นจากกลุ่มศิลปินที่มีใจรัก และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้มีการนำเสนอถ่ายทอดทางด้านศิลป์ ก่อตั้งเพจเฟชบุ๊กขึ้นเพื่อรวบรวมผลงาน อันได้แก่ พระบรมสาทิสลักษณ์ และพระสาทิสลักษณ์ โดยรวบรวมผลงานศิลปินที่มีชื่อ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เทิดทูนยิ่ง เป็นมงคลแห่งชีวิตตราบนานเท่านาน ตอบแทนพระคุณของแผ่นดิน ติดตามผลงานของกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวงได้ที่ www.facebook.com/pg/somsakkungartist ในชื่อกลุ่ม \\\"10 ศิลปิน 2 แผ่นดิน\\\"
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : สมุดภาพพระสาทิสลักษณ์, สมุดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์, 10 ศิลปิน 2 แผ่นดิน, โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558, กลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง, โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : รวมกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สุวิทย์ ใจป้อม, วุฒิชาติ บุญเจนวรกิจ, สุวิทย์ ต่างสมบัติ, อภิชัย การิกาญจน์, วรวรรธน์ ศาลาลอย, สมศักดิ์ มงคลวงศ์, กิตติ พลศักดิ์ขวา, เทอดศักดิ์ ไชยกาล, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), จุลจิต เสน่ห์งามเจริญ, ชิงชัย อุดมเจริญกิจ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, รูปภาพและการออกแบบ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : www.facebook.com/pg/somsakkungartist
URL :
:
รวมกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง, สุวิทย์ ใจป้อม, วุฒิชาติ บุญเจนวรกิจ, สุวิทย์ ต่างสมบัติ, อภิชัย การิกาญจน์, วรวรรธน์ ศาลาลอย, สมศักดิ์ มงคลวงศ์, กิตติ พลศักดิ์ขวา, เทอดศักดิ์ ไชยกาล, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), จุลจิต เสน่ห์งามเจริญ, ชิงชัย อุดมเจริญกิจ. (2560). สมุดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระสาทิสลักษณ์, 26 กันยายน 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/61421
รวมกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง, สุวิทย์ ใจป้อม, วุฒิชาติ บุญเจนวรกิจ, สุวิทย์ ต่างสมบัติ, อภิชัย การิกาญจน์, วรวรรธน์ ศาลาลอย, สมศักดิ์ มงคลวงศ์, กิตติ พลศักดิ์ขวา, เทอดศักดิ์ ไชยกาล, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), จุลจิต เสน่ห์งามเจริญ, ชิงชัย อุดมเจริญกิจ. (2560). "สมุดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระสาทิสลักษณ์". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/61421. (26 กันยายน 2560)
รวมกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง, สุวิทย์ ใจป้อม, วุฒิชาติ บุญเจนวรกิจ, สุวิทย์ ต่างสมบัติ, อภิชัย การิกาญจน์, วรวรรธน์ ศาลาลอย, สมศักดิ์ มงคลวงศ์, กิตติ พลศักดิ์ขวา, เทอดศักดิ์ ไชยกาล, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), จุลจิต เสน่ห์งามเจริญ, ชิงชัย อุดมเจริญกิจ. "สมุดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระสาทิสลักษณ์". 26 กันยายน 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/61421.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : สมุดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระสาทิสลักษณ์

ไม่พบข้อมูลการรีวิว