ภาพวาดช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิด

3,538      4,752
 
Creative Commons License
ภาพวาดช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิด ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ภาพวาดช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิด
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ภาพวาดช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิด
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ช้าง, ภาพประกอบการสอน, สื่อเรียนรู้, ใบบัว, ภาพวาด, ภาพลายเส้น
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, ภาษาไทย
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ. (2560). ภาพวาดช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิด, 4 มิถุนายน 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/61949
โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ. (2560). "ภาพวาดช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิด". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/61949. (4 มิถุนายน 2560)
โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ. "ภาพวาดช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิด". 4 มิถุนายน 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/61949.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (14,863)
จำนวนผู้เข้าชม (12,808)

รีวิว : ภาพวาดช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิด

ไม่พบข้อมูลการรีวิว