ภาพวาดแก้วเครื่องดื่ม

907      1,469
 
Creative Commons License
ภาพวาดแก้วเครื่องดื่ม ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ภาพวาดแก้วเครื่องดื่ม
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ภาพวาดแก้วเครื่องดื่ม
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : สื่อเรียนรู้, ภาพลายเส้น, แก้วเครื่องดื่ม, ภาพวาด, ภาพประกอบการสอน
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สุขศึกษาและพลศึกษา, ภาษาไทย
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ. (2560). ภาพวาดแก้วเครื่องดื่ม, 7 มิถุนายน 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/62459
โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ. (2560). "ภาพวาดแก้วเครื่องดื่ม". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/62459. (7 มิถุนายน 2560)
โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ. "ภาพวาดแก้วเครื่องดื่ม". 7 มิถุนายน 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/62459.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (15,832)
จำนวนผู้เข้าชม (13,227)

รีวิว : ภาพวาดแก้วเครื่องดื่ม

ไม่พบข้อมูลการรีวิว