ภาพวาดดอกราชพฤกษ์

3,676      7,817
 
Creative Commons License
ภาพวาดดอกราชพฤกษ์ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ภาพวาดดอกราชพฤกษ์
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ภาพวาดดอกราชพฤกษ์
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ภาพลายเส้น, ภาพวาด, ดอกราชพฤกษ์, สื่อเรียนรู้, ภาพประกอบการสอน
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ. (2560). ภาพวาดดอกราชพฤกษ์, 14 มิถุนายน 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/63290
โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ. (2560). "ภาพวาดดอกราชพฤกษ์". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/63290. (14 มิถุนายน 2560)
โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ. "ภาพวาดดอกราชพฤกษ์". 14 มิถุนายน 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/63290.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (15,920)
จำนวนผู้เข้าชม (13,261)

รีวิว : ภาพวาดดอกราชพฤกษ์

ไม่พบข้อมูลการรีวิว