เสด็จฟ้า สถิตไทย

2      0
 
Creative Commons License
เสด็จฟ้า สถิตไทย ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.
ชื่อเรื่อง : เสด็จฟ้า สถิตไทย
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เสด็จฟ้า สถิตไทย
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ยศยาดา สิทธิวงษ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ยศยาดา สิทธิวงษ์. (2560). เสด็จฟ้า สถิตไทย, 13 สิงหาคม 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/63888
ยศยาดา สิทธิวงษ์. (2560). "เสด็จฟ้า สถิตไทย". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/63888. (13 สิงหาคม 2563)
ยศยาดา สิทธิวงษ์. "เสด็จฟ้า สถิตไทย". 13 สิงหาคม 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/63888.


รีวิว : เสด็จฟ้า สถิตไทย

ไม่พบข้อมูลการรีวิว