หนานเฉาเหว่ย

ข้อมูลผลงาน

  961      240     
 
Creative Commons License
หนานเฉาเหว่ย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  หนานเฉาเหว่ย
คำอธิบาย :  หนานเฉาเหว่ย มีชื่อเรียกอื่นว่า หนานเฝยเฉ่า เป็นสมุนไพรที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศจีน ส่วนใหญ่นิยมปลูกตามสวนสมุนไพร ตามตำรายาจีนระบุว่า สามารถช่วยลดเบาหวาน แก้อาการของโรคเกาต์และลดความดันโลหิตสูง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  จริยา ทิพย์หทัย
คำสำคัญ :   สมุนไพรจีน, พืชสมุนไพร, หนานเฉาเหว่ย, สมุนไพร, ผลหนานเฉาเหว่ย, หนานเฟยซู่, หนานเฝยเฉ่า
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (3.33 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง