กาแฟลาเต้อาร์ต

515      477
 
Creative Commons License
กาแฟลาเต้อาร์ต ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตเดียวกัน 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : กาแฟลาเต้อาร์ต
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : กาแฟลาเต้ร้อน, กาแฟร้อน, ลาเต้อาร์ต, กาแฟ, กาแฟอาร์ต, ลาเต้ร้อน
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : กรณ์กรวีร์ ช่างคิด
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   บุญเกียรติ เจตจำนงนุช
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
กรณ์กรวีร์ ช่างคิด, บุญเกียรติ เจตจำนงนุช. (2560). กาแฟลาเต้อาร์ต, 21 กรกฎาคม 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/66549
กรณ์กรวีร์ ช่างคิด, บุญเกียรติ เจตจำนงนุช. (2560). "กาแฟลาเต้อาร์ต". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/66549. (21 กรกฎาคม 2560)
กรณ์กรวีร์ ช่างคิด, บุญเกียรติ เจตจำนงนุช. "กาแฟลาเต้อาร์ต". 21 กรกฎาคม 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/66549.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : กาแฟลาเต้อาร์ต

ไม่พบข้อมูลการรีวิว