ยอดอ่อนใบชา

597      375
 
Creative Commons License
ยอดอ่อนใบชา ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตเดียวกัน 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ยอดอ่อนใบชา
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การเพาะปลูก, ชา 101, จังหวัดเชียงราย, การปลูกชา, ไร่ชา, ไร่ชา 101, ชา
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : กรณ์กรวีร์ ช่างคิด
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   บุญเกียรติ เจตจำนงนุช
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
กรณ์กรวีร์ ช่างคิด, บุญเกียรติ เจตจำนงนุช. (2560). ยอดอ่อนใบชา, 21 กรกฎาคม 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/66550
กรณ์กรวีร์ ช่างคิด, บุญเกียรติ เจตจำนงนุช. (2560). "ยอดอ่อนใบชา". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/66550. (21 กรกฎาคม 2560)
กรณ์กรวีร์ ช่างคิด, บุญเกียรติ เจตจำนงนุช. "ยอดอ่อนใบชา". 21 กรกฎาคม 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/66550.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ยอดอ่อนใบชา

ไม่พบข้อมูลการรีวิว