ข้าวยำห่อใบบัว อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

ข้อมูลผลงาน

  473      869     
 
Creative Commons License
ข้าวยำห่อใบบัว อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ข้าวยำห่อใบบัว อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
คำอธิบาย :  ข้าวยำปากพนังจะห่อด้วยใบบัวและมีการนำส้มโอมาทำเป็นเครื่องเคียงข้าวยำซึ่งถือเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งข้าวที่นำมาทำข้าวยำมีหลายสีด้วยกัน ข้าวยำหลากสี ประกอบไปด้วย ข้าวกล้อง ข้าวสีเหลืองจากขมิ้น สีฟ้าจากดอกอัญชัน สีเขียวจากใบเตย สีชมพูจากกระเจี๊ยบ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   • ตลาดน้ำย้อนยุคปากพนัง ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
คำสำคัญ :   ข้าวยำ, ข้าวยำห่อใบบัว, อาหารภาคใต้
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง