ข้าวยำห่อใบบัว อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

2,121      2,174
 
Creative Commons License
ข้าวยำห่อใบบัว อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ข้าวยำห่อใบบัว อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ข้าวยำปากพนังจะห่อด้วยใบบัวและมีการนำส้มโอมาทำเป็นเครื่องเคียงข้าวยำซึ่งถือเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งข้าวที่นำมาทำข้าวยำมีหลายสีด้วยกัน ข้าวยำหลากสี ประกอบไปด้วย ข้าวกล้อง ข้าวสีเหลืองจากขมิ้น สีฟ้าจากดอกอัญชัน สีเขียวจากใบเตย สีชมพูจากกระเจี๊ยบ
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ข้าวยำห่อใบบัว, ข้าวยำ, อาหารภาคใต้
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   • ตลาดน้ำย้อนยุคปากพนัง ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, • ตลาดน้ำย้อนยุคปากพนัง ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช. (2560). ข้าวยำห่อใบบัว อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช, 21 สิงหาคม 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/68433
ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, • ตลาดน้ำย้อนยุคปากพนัง ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช. (2560). "ข้าวยำห่อใบบัว อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/68433. (21 สิงหาคม 2560)
ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, • ตลาดน้ำย้อนยุคปากพนัง ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช. "ข้าวยำห่อใบบัว อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช". 21 สิงหาคม 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/68433.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ข้าวยำห่อใบบัว อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

ไม่พบข้อมูลการรีวิว