• ตลาดน้ำย้อนยุคปากพนัง ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  2,294
  2,315

-  File 1
-  File 2
-  File 3
-  File 4
-  File 5
ชื่อเรื่อง :  ข้าวยำห่อใบบัว อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
คำอธิบาย :  ข้าวยำปากพนังจะห่อด้วยใบบัวและมีการนำส้มโอมาทำเป็นเครื่องเคียงข้าวยำซึ่งถือเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งข้าวที่นำมาทำข้าวยำมีหลายสีด้วยกัน ข้าวยำหลากสี ประกอบไปด้วย ข้าวกล้อง ข้าวสีเหลืองจากขมิ้น สีฟ้าจากดอกอัญชัน สีเขียวจากใบเตย สีชมพูจากกระเจี๊ยบ
คำสำคัญ :   ข้าวยำ, ข้าวยำห่อใบบัว, อาหารภาคใต้
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เจ้าของผลงานร่วม :   • ตลาดน้ำย้อนยุคปากพนัง ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล