หมี่แดงสูตรโบราณ เมืองปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

ข้อมูลผลงาน

  255      1,143     
 
Creative Commons License
หมี่แดงสูตรโบราณ เมืองปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  หมี่แดงสูตรโบราณ เมืองปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
คำอธิบาย :  หมี่แดงเมืองปากพนัง สูตรโบราณถือเป็นอาหารท้องถิ่นที่คนในภาคใต้ชอบกิน ซึ่งมีรสชาติเผ็ดเล็กน้อย เพราะใส่เครื่องแกง และมีการใส่กุ้งหรืออหารทะเลเพื่อเพิ่มคงามอร่อยเเละทำให้น่ารับประทานมากยิ่งขึ้น หมี่แดงเมืองปากพนังมีความแตกต่างจากที่อื่นคือ เส้นหมี่ที่ใช้มีความเฉพาะ เพราะในพื้นที่มีโรงงานผลิตเส้นหมี่เอง nเครื่องเคียงได้เเก่nมะม่วง : นำมาขูดเป็นเส้นกินคู่กันเป็นเสมือนเครื่องเคียง ในบางพื้นที่อาจจะใช้มะนาว หรืออย่างอื่นที่ให้รสเปรี้ยวnพริกสด : ใช้เป็นเครื่องเคียงกินกับหมี่แดง ทำให้มีรสชาติมากยิ่งขึ้นnแตงกวา : ใช้เป็นผักที่กินกับหมี่แดง หรืออาจเรียกว่าผักเคียงnถั่วงอก : ใช้เป็นผักที่กินกับหมี่แดง หรืออาจเรียกว่าผักเคียง คู่กับแตงกวา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   • ตลาดน้ำย้อนยุคปากพนัง ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
คำสำคัญ :   หมี่เเดง, อาหารพื้นบ้านภาคใต้
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง