หมี่แดงสูตรโบราณ เมืองปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

861      3,145
 
Creative Commons License
หมี่แดงสูตรโบราณ เมืองปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : หมี่แดงสูตรโบราณ เมืองปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : หมี่แดงเมืองปากพนัง สูตรโบราณถือเป็นอาหารท้องถิ่นที่คนในภาคใต้ชอบกิน ซึ่งมีรสชาติเผ็ดเล็กน้อย เพราะใส่เครื่องแกง และมีการใส่กุ้งหรืออหารทะเลเพื่อเพิ่มคงามอร่อยเเละทำให้น่ารับประทานมากยิ่งขึ้น หมี่แดงเมืองปากพนังมีความแตกต่างจากที่อื่นคือ เส้นหมี่ที่ใช้มีความเฉพาะ เพราะในพื้นที่มีโรงงานผลิตเส้นหมี่เอง เครื่องเคียงได้เเก่มะม่วง : นำมาขูดเป็นเส้นกินคู่กันเป็นเสมือนเครื่องเคียง ในบางพื้นที่อาจจะใช้มะนาว หรืออย่างอื่นที่ให้รสเปรี้ยวพริกสด : ใช้เป็นเครื่องเคียงกินกับหมี่แดง ทำให้มีรสชาติมากยิ่งขึ้นแตงกวา : ใช้เป็นผักที่กินกับหมี่แดง หรืออาจเรียกว่าผักเคียงถั่วงอก : ใช้เป็นผักที่กินกับหมี่แดง หรืออาจเรียกว่าผักเคียง คู่กับแตงกวา
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : หมี่เเดง, อาหารพื้นบ้านภาคใต้
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   • ตลาดน้ำย้อนยุคปากพนัง ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, • ตลาดน้ำย้อนยุคปากพนัง ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช. (2560). หมี่แดงสูตรโบราณ เมืองปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช, 21 สิงหาคม 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/68435
ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, • ตลาดน้ำย้อนยุคปากพนัง ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช. (2560). "หมี่แดงสูตรโบราณ เมืองปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/68435. (21 สิงหาคม 2560)
ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, • ตลาดน้ำย้อนยุคปากพนัง ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช. "หมี่แดงสูตรโบราณ เมืองปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช". 21 สิงหาคม 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/68435.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : หมี่แดงสูตรโบราณ เมืองปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

ไม่พบข้อมูลการรีวิว