10 พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9

7,921      11,209
 
Creative Commons License
10 พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : 10 พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : แผนผังความคิด เรื่อง 10 พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ผลงานของผู้เข้าอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การสร้างแผนที่ความคิด (Mind Map) ด้วยโปรแกรม Open Source : XMind" วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 101 ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเข้าคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Libraries OER)บนพื้นฐานของการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : พระมหาชนก, สวนจิตรลดา, พระราชกรณียกิจ, หญ้าแฝก, กังหันชัยพัฒนา, ในหลวง, เศรษฐกิจพอเพียง, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, หน่วยแพทย์พระราชทาน, Mind Map, แกล้งดิน, ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล, แผนผังความคิด, สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน, ฝนหลวง, เกษตรทฤษฎีใหม่, รัชกาลที่ 9, XMind
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สุกัญญา ตันติประสพลาภ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://hilight.kapook.com/view/143392
URL :
:
สุกัญญา ตันติประสพลาภ, มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล. (2560). 10 พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9, 4 กันยายน 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/69124
สุกัญญา ตันติประสพลาภ, มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล. (2560). "10 พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/69124. (4 กันยายน 2560)
สุกัญญา ตันติประสพลาภ, มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล. "10 พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9". 4 กันยายน 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/69124.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : 10 พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9

ไม่พบข้อมูลการรีวิว