คันทวย วัดใหญ่สุวรรณาราม

3,558      3,455
 
Creative Commons License
คันทวย วัดใหญ่สุวรรณาราม ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มา แต่ห้ามดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : คันทวย วัดใหญ่สุวรรณาราม
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : คันทวย หรือ ทวย คือส่วนหนึ่งของสถาปัตยกรรมไทยทำหน้าที่ค้ำยันชายคา มักแกะสลักหรือหล่อเป็นลวดลายสวยงาม คันทวย มีทั้งที่เป็นไม้ และปูนปั้น ตามแต่ประเภทของอาคาร คันทวยของศาลาการเปรียญที่วัดใหญ่สุวรรณารามเป็นทวยหน้าตั๊กแตนที่สวยงามมาก
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : จังหวัดเพชรบุรี, คันทวย, ศาลาการเปรียญ, คันทวยหน้าตั้กแตน, สถาปัตยกรรมไทย, วัดใหญ่สุวรรณาราม
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สุรัสวดี ดิษฐสกุล
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : http://www.touronthai.com/article/161
URL :
:
สุรัสวดี ดิษฐสกุล. (2560). คันทวย วัดใหญ่สุวรรณาราม, 23 กันยายน 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/70833
สุรัสวดี ดิษฐสกุล. (2560). "คันทวย วัดใหญ่สุวรรณาราม". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/70833. (23 กันยายน 2560)
สุรัสวดี ดิษฐสกุล. "คันทวย วัดใหญ่สุวรรณาราม". 23 กันยายน 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/70833.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : คันทวย วัดใหญ่สุวรรณาราม

ไม่พบข้อมูลการรีวิว