คันทวย วัดใหญ่สุวรรณาราม

ข้อมูลผลงาน

  1,808      2,012     
 
Creative Commons License
คันทวย วัดใหญ่สุวรรณาราม is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  คันทวย วัดใหญ่สุวรรณาราม
คำอธิบาย :  คันทวย หรือ ทวย คือส่วนหนึ่งของสถาปัตยกรรมไทยทำหน้าที่ค้ำยันชายคา มักแกะสลักหรือหล่อเป็นลวดลายสวยงาม คันทวย มีทั้งที่เป็นไม้ และปูนปั้น ตามแต่ประเภทของอาคาร คันทวยของศาลาการเปรียญที่วัดใหญ่สุวรรณารามเป็นทวยหน้าตั๊กแตนที่สวยงามมาก
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สุรัสวดี ดิษฐสกุล
คำสำคัญ :   คันทวยหน้าตั้กแตน, วัดใหญ่สุวรรณาราม, คันทวย, จังหวัดเพชรบุรี, สถาปัตยกรรมไทย, ศาลาการเปรียญ
URL :   http://www.touronthai.com/article/161
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ