สุรัสวดี ดิษฐสกุล

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  9,968
  3,283

-  File 1
-  File 2
-  File 3
-  File 4
ชื่อเรื่อง :  ช่อฟ้า ใบระกา นาคสะดุ้ง หางหงส์ วัดใหญ่สุวรรณาราม
คำอธิบาย :  ศิลปกรรมในวัดใหญ่สุวรรณาราม ซึ่งเป็นพระอารามหลวงในรัชกาลที่ ๕ แห่งนี้ มีความวิจิตรงดงามพิเศษเหนือกว่าวัดทั่วไป แม้กระทั่งบนหลังคาของศาลาการเปรียญ และหลังคาของโบสถ์ จะมีลักษณะหน้าจั่วซ้อน ซึ่งวัดปกติทั่วไปจะมีชั้นเดียว การเพิ่มชั้นมากขึ้นยิ่งเพิ่มความให้กับสถาปัตยกรรมมากขึ้น ทั้งช่อฟ้าซึ่งอยู่ยอดบนสุดของหน้าจั่ว ใบระกาซึ่งอยู่เรียงรายซ้ายขวาของหน้าจั่ว นาคสะดุ้งซึ่งเป็นลวดลายราวกับนาคเลื้อยไปมาอยู่ตรงกลางหน้าจั่ว และนางหงส์ซึ่งอยู่ปลายสุดของหน้าจั่วและนิยมทำเป็นรูปหัวนาค ทำได้สวยงามวิจิตรบรรจงน่าอัศจรรย์ใจยิ่งนัก
คำสำคัญ :   ช่อฟ้า, ใบระกา, นาคสะดุ้ง, หางหงส์, วัดใหญ่สุวรรณาราม, จังหวัดเพชรบุรี
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   สุรัสวดี ดิษฐสกุล
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 ช่อฟ้า ใบระกา นาคสะดุ้ง หางหงส์ วัดใหญ่สุวรรณาราม 9,968 3,283
2 ลายไทยบนเสาแปดเหลี่ยมในศาลาการเปรียญ วัดใหญ่สุวรรณาราม 5,871 9,684
3 คันทวย วัดใหญ่สุวรรณาราม 3,408 3,408
4 เสมาคู่ วัดใหญ่สุวรรณาราม 3,262 1,290
5 ตัวเงินตัวทอง 2,526 2,485
6 บุหงาดอกไม้สด ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมบุหงา 2,181 4,059
7 นิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล๕ ต้นแบบ จังหวัดตรัง และสินค้าOTOP 1,926 8,850
8 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1,869 3,957
9 กระจังพรึง วัดใหญ่สุวรรณาราม 1,796 1,748
10 ละครแก้บนที่วัดไร่ขิง 1,436 560