นิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล๕ ต้นแบบ จังหวัดตรัง และสินค้าOTOP

1,851      8,613
 
Creative Commons License
นิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล๕ ต้นแบบ จังหวัดตรัง และสินค้าOTOP ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : นิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล๕ ต้นแบบ จังหวัดตรัง และสินค้าOTOP
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : งานมหกรรมหมู่บ้านศีล๕ ต้นแบบ ระดับประเทศ และโครงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพ OTOP ระดับประเทศ จัดที่ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม วันที่ 16-20 กันยายน 2560
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เทริดมโนราห์, ปี่มโนราห์, นิทรรศการ, OTOP จังหวัดตรัง, หมู่บ้านรักษาศีล๕, ทำบุญสารทเดือนสิบ, ัวัฒนธรรมท้องถิ่น, มโนราห์, หนังตะลุง, คำขวัญจังหวัดตรัง, วิธีร้อยลูกปัด, จังหวัดตรัง
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สุรัสวดี ดิษฐสกุล
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://youtu.be/yy8NNS_nDXI
URL :
:
สุรัสวดี ดิษฐสกุล, ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล. (2560). นิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล๕ ต้นแบบ จังหวัดตรัง และสินค้าOTOP, 12 ตุลาคม 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/70965
สุรัสวดี ดิษฐสกุล, ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล. (2560). "นิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล๕ ต้นแบบ จังหวัดตรัง และสินค้าOTOP". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/70965. (12 ตุลาคม 2560)
สุรัสวดี ดิษฐสกุล, ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล. "นิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล๕ ต้นแบบ จังหวัดตรัง และสินค้าOTOP". 12 ตุลาคม 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/70965.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : นิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล๕ ต้นแบบ จังหวัดตรัง และสินค้าOTOP

ไม่พบข้อมูลการรีวิว