ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  3,977
  9,062

-  File 1
-  File 2
-  File 3
-  File 4
-  File 5
-  File 6
-  File 7
-  File 8
-  File 9
-  File 10
ชื่อเรื่อง :  ลายไทยบนเสาแปดเหลี่ยมในศาลาการเปรียญ วัดใหญ่สุวรรณาราม
คำอธิบาย :  ศาลาการเปรียญเป็นศาลาขนาดใหญ่ มีเสาแปดเหลี่ยม เขียนลายรดน้ำ เหมือนกันเป็นคู่ๆ ทุกคู่ลายไม่ซ้ำกัน วิจิตรบรรจงเป็นศิลปะแบบไทยโบราณที่งดงามหาดูได้ยาก
คำสำคัญ :   ศาลาการเปรียญ, ลายไทย, จิตรกรรม, ัวัดใหญ่สุวรรณาราม, จังหวัดเพชรบุรี
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   สุรัสวดี ดิษฐสกุล
เจ้าของผลงานร่วม :   ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
94
ผู้เข้าชม
52,987
ดาวน์โหลด
110,782
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ลายไทยบนเสาแปดเหลี่ยมในศาลาการเปรียญ วัดใหญ่สุวรรณาราม 3,977
เสมาคู่ วัดใหญ่สุวรรณาราม 2,281
ตัวเงินตัวทอง 1,902
นิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล๕ ต้นแบบ จังหวัดตรัง และสินค้าOTOP 1,611
กระจังพรึง วัดใหญ่สุวรรณาราม 1,590

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ดอกบัวแดง 26 กุมภาพันธ์ 2561
ตัวเงินตัวทอง 26 กุมภาพันธ์ 2561
ละครแก้บนที่วัดไร่ขิง 26 กุมภาพันธ์ 2561
ไข่กระทะ อาหารเวียตนาม 26 กุมภาพันธ์ 2561
ดอกบัวแดง 26 กุมภาพันธ์ 2561
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล