ละครแก้บนที่วัดไร่ขิง

1,359      549
 
Creative Commons License
ละครแก้บนที่วัดไร่ขิง ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มา แต่ห้ามดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ละครแก้บนที่วัดไร่ขิง
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : แต่โบราณมา การรำแก้บนใช้ละครชาตรี การรำแก้บน เป็นอีกหนึ่งความเชื่อโบราณที่เราหาดูได้ยากแล้วในปัจจุบัน แต่ก็ยังมีหลายที่ยังคงรักษาความเชื่อนี้อยู่ ซึ่งการบนบานศาลกล่าวกับคนไทยนั้น ถือว่าเป็นของคู่กันมานานตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายาย และการแก้บนนั้นก็มีแตกต่างกันออกไปหลายอย่าง เช่น ไข่ต้ม พวงมาลัย หัวหมู ของเล่น ชุดไทย รวมทั้งการรำแก้บน
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ละคร, ละครชาตรี, นางรำแก้บน, ความเชื่อโบราณ, บนบานศาลกล่าว, ละครรำแก้บน, ละครรำ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สุรัสวดี ดิษฐสกุล
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล, ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   Flash Clip, Resource Review, ภาพเคลื่อนไหว, VDO Clip
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9490000110369
URL :
:
สุรัสวดี ดิษฐสกุล, หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล, ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล. (2561). ละครแก้บนที่วัดไร่ขิง, 26 กุมภาพันธ์ 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/87262
สุรัสวดี ดิษฐสกุล, หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล, ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล. (2561). "ละครแก้บนที่วัดไร่ขิง". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/87262. (26 กุมภาพันธ์ 2561)
สุรัสวดี ดิษฐสกุล, หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล, ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล. "ละครแก้บนที่วัดไร่ขิง". 26 กุมภาพันธ์ 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/87262.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ละครแก้บนที่วัดไร่ขิง

ไม่พบข้อมูลการรีวิว