ไข่กระทะ อาหารเวียตนาม

528      637
 
Creative Commons License
ไข่กระทะ อาหารเวียตนาม ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มา แต่ห้ามดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ไข่กระทะ อาหารเวียตนาม
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ไข่กระทะเป็นอาหารจานเด่นที่ขึ้นชื่อในแถบจังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น หนองคาย เลย เป็นอาหารเช้าที่หน้าตาดูคล้ายอาหารฝรั่งมากกว่าอาหารไทย เชื่อกัน ... ข้ามพรมแดนมายังประเทศไทยเข้ามาอาศัยในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้มีการ ถ่ายทอดอาหารเวียดนามหลากหลายเมนูสู่ชาวไทยและหนึ่งในนั้น ก็คือ ไข่กระทะ ไข่ กระทะ คือ การทอดไข่ดาวลงในกระทะหรือหม้อเล็ก ๆ ขนาดหนึ่งคนกิน ไข่กระทะที่อุดรธานี โรยหน้าด้วยหมูยอ กุนเชียง หมูสับ รับประทานกับขนมปังญวน ซึ่งหน้าตาคล้ายขนมปังฝรั่งเศส (Une Baguette) กาแฟร้อน โอวัลติน หรือน้ำส้มคั้นก็แล้วแต่คนชอบ
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : อุดรธานี, อาหารเวียตนาม, ไข่กระทะ, หนองคาย, ขอนแก่น, เลย
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สุรัสวดี ดิษฐสกุล
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล, ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สุรัสวดี ดิษฐสกุล, หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล, ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล. (2561). ไข่กระทะ อาหารเวียตนาม, 26 กุมภาพันธ์ 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/87267
สุรัสวดี ดิษฐสกุล, หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล, ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล. (2561). "ไข่กระทะ อาหารเวียตนาม". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/87267. (26 กุมภาพันธ์ 2561)
สุรัสวดี ดิษฐสกุล, หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล, ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล. "ไข่กระทะ อาหารเวียตนาม". 26 กุมภาพันธ์ 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/87267.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ไข่กระทะ อาหารเวียตนาม

ไม่พบข้อมูลการรีวิว