กระจังพรึง วัดใหญ่สุวรรณาราม

ข้อมูลผลงาน

  684      582     
 
Creative Commons License
กระจังพรึง วัดใหญ่สุวรรณาราม is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  กระจังพรึง วัดใหญ่สุวรรณาราม
คำอธิบาย :  กระจังพรึงเป็นส่วนประกอบหนึ่งของศาลาการเปรียญเก่าแก่ของวัดใหญ่สุวรรณาราม แกะสลักลวดลายสวยงาม เป็นกระจังพรึงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย หาดูได้ที่วัดใหญ่สุดวรรณารามได้เพียงแห่งเดียว
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สุรัสวดี ดิษฐสกุล
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
คำสำคัญ :   วัดใหญ่สุวรรณาราม, กระจังพรึง, จังหวัดเพชรบุรี
URL :   http://dictionary.sanook.com/search/dict-th-th-royal-institute/กระจัง
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ