กระจังพรึง วัดใหญ่สุวรรณาราม

1,740      1,660
 
Creative Commons License
กระจังพรึง วัดใหญ่สุวรรณาราม ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มา แต่ห้ามดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : กระจังพรึง วัดใหญ่สุวรรณาราม
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : กระจังพรึงเป็นส่วนประกอบหนึ่งของศาลาการเปรียญเก่าแก่ของวัดใหญ่สุวรรณาราม แกะสลักลวดลายสวยงาม เป็นกระจังพรึงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย หาดูได้ที่วัดใหญ่สุดวรรณารามได้เพียงแห่งเดียว
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : จังหวัดเพชรบุรี, กระจังพรึง, วัดใหญ่สุวรรณาราม
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สุรัสวดี ดิษฐสกุล
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : http://dictionary.sanook.com/search/dict-th-th-royal-institute/กระจัง
URL :
:
สุรัสวดี ดิษฐสกุล, ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล. (2560). กระจังพรึง วัดใหญ่สุวรรณาราม, 23 กันยายน 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/70832
สุรัสวดี ดิษฐสกุล, ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล. (2560). "กระจังพรึง วัดใหญ่สุวรรณาราม". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/70832. (23 กันยายน 2560)
สุรัสวดี ดิษฐสกุล, ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล. "กระจังพรึง วัดใหญ่สุวรรณาราม". 23 กันยายน 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/70832.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : กระจังพรึง วัดใหญ่สุวรรณาราม

ไม่พบข้อมูลการรีวิว