เสมาคู่ วัดใหญ่สุวรรณาราม

3,008      1,184
 
Creative Commons License
เสมาคู่ วัดใหญ่สุวรรณาราม ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มา แต่ห้ามดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : เสมาคู่ วัดใหญ่สุวรรณาราม
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : วัดใหญ่สุวรรณาราม เป็นวัดหลวงในรัชกาลที่ ๕ จึงมีใบเสมาคู่ วัดหลวง หรือพระอารามหลวงจะได้รับเสมาพระราชทานซึ่งเป็นเสมาซ้อนกันสองใบ เพื่อแสดงฐานะว่าเป็นพระอุโบสถของพระอารามหลวง ...ตามความเชื่อเดิมตั้งแต่สมัยอยุธยา การปักใบเสมาซ้อนกันเป็นการประณีประนอมกันระหว่างสงฆ์สองฝ่ายที่ไม่ยอมทำสังฆกรรมร่วมกัน คือพระสงฆ์ฝ่ายหลังที่ไปศึกษามาจากลังกาหรือมอญนั้นไม่ยอมรับนับถือแนวทางของพระสงฆ์แบบเดิมๆเพราะถือว่าไม่บริสุทธิ์เท่า จึงตั้งข้อรังเกียจเดียดฉันท์ไปต่างๆนานา ดังนั้นคนโบราณจึงจำเป็นต้องปักใบเสมาซ้อนขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเพื่อเป็นกุศโลบายให้พระสงฆ์ทั้งสองฝ่ายทำสังฆกรรมร่วมกัน ให้สังเกตว่าใบเสมาแบบนี้ไม่ได้มีทุกที่ แต่การที่พระอารามหลวงต้องมีการปักใบเสมาซ้อนกันแบบนี้ เพราะว่าในการทำพิธีหลวงนั้นจะต้องเชิญพระสงฆ์ทุกนิกายมารับรู้และประกอบพิธีร่วมกัน...
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : จังหวัดเพชรบุรี, โบสถ์, วัดใหญ่สุวรรณาราม, พระอารามหลวง, เสมาคู่, วัดหลวง
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สุรัสวดี ดิษฐสกุล
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : http://topicstock.pantip.com/library/topicstock/2007/08/K5694895/K5694895.html
URL :
:
สุรัสวดี ดิษฐสกุล, ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล. (2560). เสมาคู่ วัดใหญ่สุวรรณาราม, 23 กันยายน 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/70834
สุรัสวดี ดิษฐสกุล, ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล. (2560). "เสมาคู่ วัดใหญ่สุวรรณาราม". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/70834. (23 กันยายน 2560)
สุรัสวดี ดิษฐสกุล, ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล. "เสมาคู่ วัดใหญ่สุวรรณาราม". 23 กันยายน 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/70834.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : เสมาคู่ วัดใหญ่สุวรรณาราม

ไม่พบข้อมูลการรีวิว