ช่อฟ้า ใบระกา นาคสะดุ้ง หางหงส์ วัดใหญ่สุวรรณาราม

ข้อมูลผลงาน

  2,038      1,639     
 
Creative Commons License
ช่อฟ้า ใบระกา นาคสะดุ้ง หางหงส์ วัดใหญ่สุวรรณาราม is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ช่อฟ้า ใบระกา นาคสะดุ้ง หางหงส์ วัดใหญ่สุวรรณาราม
คำอธิบาย :  ศิลปกรรมในวัดใหญ่สุวรรณาราม ซึ่งเป็นพระอารามหลวงในรัชกาลที่ ๕ แห่งนี้ มีความวิจิตรงดงามพิเศษเหนือกว่าวัดทั่วไป แม้กระทั่งบนหลังคาของศาลาการเปรียญ และหลังคาของโบสถ์ จะมีลักษณะหน้าจั่วซ้อน ซึ่งวัดปกติทั่วไปจะมีชั้นเดียว การเพิ่มชั้นมากขึ้นยิ่งเพิ่มความให้กับสถาปัตยกรรมมากขึ้น ทั้งช่อฟ้าซึ่งอยู่ยอดบนสุดของหน้าจั่ว ใบระกาซึ่งอยู่เรียงรายซ้ายขวาของหน้าจั่ว นาคสะดุ้งซึ่งเป็นลวดลายราวกับนาคเลื้อยไปมาอยู่ตรงกลางหน้าจั่ว และนางหงส์ซึ่งอยู่ปลายสุดของหน้าจั่วและนิยมทำเป็นรูปหัวนาค ทำได้สวยงามวิจิตรบรรจงน่าอัศจรรย์ใจยิ่งนัก
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สุรัสวดี ดิษฐสกุล
คำสำคัญ :   วัดใหญ่สุวรรณาราม, ช่อฟ้า, จังหวัดเพชรบุรี, ใบระกา, หางหงส์, นาคสะดุ้ง
URL :   https://m.facebook.com/permalink.php?id=477154645771537&story_fbid=505954609558207
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ