ช่อฟ้า ใบระกา นาคสะดุ้ง หางหงส์ วัดใหญ่สุวรรณาราม

10,754      3,352
 
Creative Commons License
ช่อฟ้า ใบระกา นาคสะดุ้ง หางหงส์ วัดใหญ่สุวรรณาราม ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มา แต่ห้ามดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ช่อฟ้า ใบระกา นาคสะดุ้ง หางหงส์ วัดใหญ่สุวรรณาราม
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ศิลปกรรมในวัดใหญ่สุวรรณาราม ซึ่งเป็นพระอารามหลวงในรัชกาลที่ ๕ แห่งนี้ มีความวิจิตรงดงามพิเศษเหนือกว่าวัดทั่วไป แม้กระทั่งบนหลังคาของศาลาการเปรียญ และหลังคาของโบสถ์ จะมีลักษณะหน้าจั่วซ้อน ซึ่งวัดปกติทั่วไปจะมีชั้นเดียว การเพิ่มชั้นมากขึ้นยิ่งเพิ่มความให้กับสถาปัตยกรรมมากขึ้น ทั้งช่อฟ้าซึ่งอยู่ยอดบนสุดของหน้าจั่ว ใบระกาซึ่งอยู่เรียงรายซ้ายขวาของหน้าจั่ว นาคสะดุ้งซึ่งเป็นลวดลายราวกับนาคเลื้อยไปมาอยู่ตรงกลางหน้าจั่ว และนางหงส์ซึ่งอยู่ปลายสุดของหน้าจั่วและนิยมทำเป็นรูปหัวนาค ทำได้สวยงามวิจิตรบรรจงน่าอัศจรรย์ใจยิ่งนัก
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : นาคสะดุ้ง, หางหงส์, ช่อฟ้า, จังหวัดเพชรบุรี, วัดใหญ่สุวรรณาราม, ใบระกา
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สุรัสวดี ดิษฐสกุล
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://m.facebook.com/permalink.php?id=477154645771537&story_fbid=505954609558207
URL :
:
สุรัสวดี ดิษฐสกุล. (2560). ช่อฟ้า ใบระกา นาคสะดุ้ง หางหงส์ วัดใหญ่สุวรรณาราม, 23 กันยายน 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/70836
สุรัสวดี ดิษฐสกุล. (2560). "ช่อฟ้า ใบระกา นาคสะดุ้ง หางหงส์ วัดใหญ่สุวรรณาราม". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/70836. (23 กันยายน 2560)
สุรัสวดี ดิษฐสกุล. "ช่อฟ้า ใบระกา นาคสะดุ้ง หางหงส์ วัดใหญ่สุวรรณาราม". 23 กันยายน 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/70836.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ช่อฟ้า ใบระกา นาคสะดุ้ง หางหงส์ วัดใหญ่สุวรรณาราม

ไม่พบข้อมูลการรีวิว