หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา เรื่อง Magic Land Volume II

806      533
 
Creative Commons License
หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา เรื่อง Magic Land Volume II ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา เรื่อง Magic Land Volume II
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา เรื่อง Magic Land Volume II
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ, สนุกกับภาษาอังกฤษ, Magic Land
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : กรมวิชาการ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาต่างประเทศ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา เรื่อง Magic Land Volume II, 24 กันยายน 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/71047
กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). "หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา เรื่อง Magic Land Volume II". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/71047. (24 กันยายน 2560)
กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ. "หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา เรื่อง Magic Land Volume II". 24 กันยายน 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/71047.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา เรื่อง Magic Land Volume II

ไม่พบข้อมูลการรีวิว