สมุดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระสาทิสลักษณ์ (แบบที่2)

8,577      2,357
 
Creative Commons License
สมุดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระสาทิสลักษณ์ (แบบที่2) ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : สมุดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระสาทิสลักษณ์ (แบบที่2)
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : สมุดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระสาทิสลักษณ์ เล่มนี้ จัดทำขึ้นในวันที่ 21/9/2560 เป็นแบบที่ 2 โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง สวทช. และกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง | กลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง เป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นจากกลุ่มศิลปินที่มีใจรัก และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้มีการนำเสนอถ่ายทอดทางด้านศิลป์ ก่อตั้งเพจเฟชบุ๊กขึ้นเพื่อรวบรวมผลงาน อันได้แก่ พระบรมสาทิสลักษณ์ และพระสาทิสลักษณ์ โดยรวบรวมผลงานศิลปินที่มีชื่อ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เทิดทูนยิ่ง เป็นมงคลแห่งชีวิตตราบนานเท่านาน ตอบแทนพระคุณของแผ่นดิน ติดตามผลงานของกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวงได้ที่ www.facebook.com/pg/somsakkungartist ในชื่อกลุ่ม "10 ศิลปิน 2 แผ่นดิน"
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : สมุดภาพพระสาทิสลักษณ์, โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์, กลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง, สมุดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์, 10 ศิลปิน 2 แผ่นดิน, โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : รวมกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : www.facebook.com/pg/somsakkungartist
URL :
:
รวมกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (2560). สมุดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระสาทิสลักษณ์ (แบบที่2), 26 กันยายน 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/71170
รวมกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (2560). "สมุดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระสาทิสลักษณ์ (แบบที่2)". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/71170. (26 กันยายน 2560)
รวมกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). "สมุดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระสาทิสลักษณ์ (แบบที่2)". 26 กันยายน 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/71170.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : สมุดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระสาทิสลักษณ์ (แบบที่2)

ไม่พบข้อมูลการรีวิว