โปสเตอร์การเจริญเติบโตของข้าวและการปฏิบัติระยะต่างๆ

7,017      3,605
 
Creative Commons License
โปสเตอร์การเจริญเติบโตของข้าวและการปฏิบัติระยะต่างๆ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : โปสเตอร์การเจริญเติบโตของข้าวและการปฏิบัติระยะต่างๆ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : โปสเตอร์การเจริญเติบโตของข้าวและการปฏิบัติระยะต่างๆ, การเจริญเติบโตของข้าว, ปฏิทินปลูกข้าว, โปสเตอร์, การเจริญเติบโตของข้าวและการปฏิบัติระยะต่างๆ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, Unit of Study, Mobile App, คลิปการเรียนรู้, กรณีศึกษา, กิจกรรม และ Labs, Full Course, อื่นๆ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว. (2558). โปสเตอร์การเจริญเติบโตของข้าวและการปฏิบัติระยะต่างๆ, 18 ธันวาคม 2558. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/7161
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว. (2558). "โปสเตอร์การเจริญเติบโตของข้าวและการปฏิบัติระยะต่างๆ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/7161. (18 ธันวาคม 2558)
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว. "โปสเตอร์การเจริญเติบโตของข้าวและการปฏิบัติระยะต่างๆ". 18 ธันวาคม 2558: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/7161.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : โปสเตอร์การเจริญเติบโตของข้าวและการปฏิบัติระยะต่างๆ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว