การทำขนมเกสรลำเจียกของคนรุ่นเก่า

444      1,000
 
Creative Commons License
การทำขนมเกสรลำเจียกของคนรุ่นเก่า ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : การทำขนมเกสรลำเจียกของคนรุ่นเก่า
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : การทำขนมเกสรลำเจียกของคนรุ่นเก่า
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ขนมเกสรลำเจียก, เกสรลำเจียก, ลำเจียก, วิเศษชัยชาญ, ขนมไทย, อ่างทอง
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : มาลี แววเพ็ชร
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ทิพรัตน์ คงแสงทอง, สาวิตรี แตงนิ่ม, อริศรา ร่มโพธิ์ชี, ธนิศา คงการุณ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
มาลี แววเพ็ชร, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ทิพรัตน์ คงแสงทอง, สาวิตรี แตงนิ่ม, อริศรา ร่มโพธิ์ชี, ธนิศา คงการุณ. (2560). การทำขนมเกสรลำเจียกของคนรุ่นเก่า, 19 ตุลาคม 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/73386
มาลี แววเพ็ชร, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ทิพรัตน์ คงแสงทอง, สาวิตรี แตงนิ่ม, อริศรา ร่มโพธิ์ชี, ธนิศา คงการุณ. (2560). "การทำขนมเกสรลำเจียกของคนรุ่นเก่า". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/73386. (19 ตุลาคม 2560)
มาลี แววเพ็ชร, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ทิพรัตน์ คงแสงทอง, สาวิตรี แตงนิ่ม, อริศรา ร่มโพธิ์ชี, ธนิศา คงการุณ. "การทำขนมเกสรลำเจียกของคนรุ่นเก่า". 19 ตุลาคม 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/73386.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (5,644)

รีวิว : การทำขนมเกสรลำเจียกของคนรุ่นเก่า

ไม่พบข้อมูลการรีวิว