ข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวก่ำสีม่วงและการแปรรูป

386      782
 
Creative Commons License
ข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวก่ำสีม่วงและการแปรรูป ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : ข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวก่ำสีม่วงและการแปรรูป
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ผลงานวิจัยสายพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวก่ำสีม่วงและการแปรรูป
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง, แปรรูป, ข้าวโพดข้าวเหนียวก่ำ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, สวทช.
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   บทความ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (2560). ข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวก่ำสีม่วงและการแปรรูป, 24 ตุลาคม 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/73618
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (2560). "ข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวก่ำสีม่วงและการแปรรูป". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/73618. (24 ตุลาคม 2560)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). "ข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวก่ำสีม่วงและการแปรรูป". 24 ตุลาคม 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/73618.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวก่ำสีม่วงและการแปรรูป

ไม่พบข้อมูลการรีวิว